Algemene Voorwaarden

TARIEVEN
Alle tarieven zijn inclusief de gebruikte materialen, maar exclusief 21% BTW, reiskosten à € 0,40 per kilometer en eventuele parkeerkosten, tenzij anders aangegeven.

OFFERTES
Offertes zijn geldig tot 4 weken na opmaakdatum. Bij goedbevinden gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

WACHTKOSTEN
Wanneer er een boeking gedaan wordt op één dag en de uren zijn niet aansluitend, rekent Druppels & Dotjes voor de tussenliggende uren wachtkosten, tegen het afgesproken uurtarief.

REISKOSTEN
De reiskosten worden berekend vanaf de vestiging van Druppels & Dotjes  tot aan de opgegeven locatie en terug. Deze reiskosten
bedragen € 0,40 per gereden kilometer vanaf een enkele-reisafstand van 10 kilometer.
Reiskosten worden berekend aan de hand van Google Maps.

PARKEERKOSTEN
Bij betaald parkeren zijn deze kosten voor de opdrachtgever.

BETALING
Zakelijke betalingen dienen binnen 14 dagen betaald te worden middels factuur, op rekeningnummer NL52INGB0008098778 t.n.v. Druppels & Dotjes.
Particuliere betaling contant of per pin ter plaatse voorafgaand aan de activiteit.
Wanneer u zich niet aan uw betalingsverplichting houdt, zijn wij genoodzaakt u bij een tweede herinnering administratieve kosten te berekenen a €10,-. Bij uitblijven van de betaling zullen wij de vordering uit handen geven. De kosten die hieruit voortvloeien zijn geheel voor uw rekening.

TOESLAGEN
Voor opdrachten op zondagen kan een toeslag van 25% op het uurtarief gelden.
Ook wanneer een opdracht plaatsvindt tussen 22.00 uur en 8.00 uur kan deze toeslag gelden.
Op nationale feestdagen kan een toeslag van 50% op de normale uurtarieven gelden.

WIJZIGINGEN EN ANNULERING
Wijziging in de opdracht (bijv. het aantal kinderen, aantal uren etc.) dient u zo spoedig mogelijk door te geven. Daarbij hanteert Druppels & Dotjes de volgende voorwaarden:

  • Bij wijziging tot 14 dagen voor de datum van de opdracht wordt de prijs conform de wijziging aangepast (verhoogd/verlaagd).
  • Bij wijziging binnen 14 dagen tot de datum van de opdracht wordt de offerteprijs alleen aangepast, indien het meerwerk betreft. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf overeengekomen prijs verschuldigd en wordt er nimmer een prijsverlaging toegepast.
  • Bij wijziging op de datum van de opdracht wordt meerwerk doorberekend bovenop de overeengekomen prijs. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf overeengekomen prijs verschuldigd en wordt er nimmer een prijsverlaging toegepast.

Bij annulering van de opdracht hanteren wij de volgende voorwaarden:

  • Bij annulering tot 14 dagen voor de datum van de opdracht kunt u kosteloos annuleren.
  • Bij annulering binnen 14 dagen tot 24 uur voor de datum van de opdracht wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
  • Bij annulering op de dag van de opdracht brengen wij u 100% van de overeengekomen prijs in rekening.

 
Druppels & Dotjes behoudt zich het recht voor een opdracht kosteloos te annuleren bij twijfel over de opdrachtgever.
Druppels & Dotjes behoudt zich het recht voor een opdracht kosteloos te annuleren in geval van onterechte behandeling, ziekte of overlijden van een familielid of dierbare. Bij annulering zal de opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gebracht. Wij zullen te allen tijde voor vervanging proberen te zorgen, zodat uw feest of evenement toch doorgang zal kunnen vinden. Gezien de onvoorziene aard van deze omstandigheden dient u er wel rekening mee te houden dat er géén passende vervanging meer beschikbaar is. In dat geval kunnen de geboekte activiteiten niet (of gedeeltelijk) door gaan. Druppels & Dotjes rekent in deze uitzonderlijke gevallen op uw begrip.

LOCATIE OPDRACHTGEVER EN WERKOMSTANDIGHEDEN
De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende licht, de mogelijkheid tot het verversen van water en wanneer er buiten geschminkt
wordt, een overkapping bij regen. Tevens zorgt de opdrachtgever voor een tafel en 2 stoelen, indien wij niet onze eigen tafel en kruk mee (kunnen) brengen.
Wanneer de eindtijd nadert en er staat nog een wachtrij met kinderen bepaalt Druppels & Dotjes welk kind het laatste kind is dat nog binnen de vastgestelde werktijd geschminkt kan worden.
Schminktijden worden door de schminkster strikt gehanteerd. Wilt u dat de schminkster langer blijft en geeft u opdracht tot meerwerk, dan worden de kosten hiervoor aan u doorberekend tegen het reguliere uurtarief eventueel verhoogd met een toeslag.
Druppels & Dotjes heeft na elke twee uur schminken recht op een doorbetaalde pauze van vijftien minuten.
Bij een boeking van acht uur behoudt Druppels & Dotjes zich het recht om dertig minuten doorbetaald te pauzeren om te kunnen eten.

TOEZICHT TIJDENS SCHMINKEN
Tijdens de duur van het schminken (inclusief op- en afbouwtijd) zorgt de opdrachtgever voor de aanwezigheid van minimaal één
volwassene (18+), die toezicht houdt op de aanwezige kinderen en de kinderen begeleidt tijdens het schminken.
Druppels & Dotjes is geen oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met het/de kind(eren) op de schmink locatie buiten haar eigen activiteiten.

AANSPRAKELIJKHEID
Druppels & Dotjes erkent geen aansprakelijkheid voor enige allergische reacties en/of letsel aan goederen of personen direct of indirect. Alle door Druppels & Dotjes gebruikte materialen zijn huidvriendelijk, onschadelijk en getest. De gebruikte materialen zijn altijd schoon en worden na afloop gereinigd.
Druppels & Dotjes behoudt zich het recht om mensen met een te gevoelige huid, of bijvoorbeeld met een koortslip, wondjes o.i.d. niet te schminken.

FOTO’S EN AUTEURSRECHT
Druppels & Dotjes behoudt zich het recht haar (schmink)activiteiten middels foto’s vast te leggen. De foto’s kunnen op de website van Druppels & Dotjes geplaatst worden. Indien ouders/opdrachtgever hier bezwaar tegen hebben dient dit van tevoren nadrukkelijk te worden aangegeven.
Op alle foto’s van Druppels & Dotjes rusten auteursrechten. Het is derhalve niet toegestaan beeldmateriaal te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Druppels & Dotjes.

PROMOTIONELE ACTIVITEITEN
Druppels & Dotjes behoudt zich het recht voor haar activiteiten tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever te promoten middels het dragen van eigen werkkleding, plaatsen van vlaggen/banners en het uitdelen van flyers en visitekaartjes.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTGEVER
De opdrachtgever is verplicht zich in zijn overeenkomst met Druppels & Dotjes afstand te doen van de eigen algemene voorwaarden, tenzij anders wordt overeengekomen.